A református egyház története a 20. században

A modern egyháztörténet az Erdélyi Református Egyház 20 századi történetét mutatja be. A racionalizmus, majd a liberális teológia után az egyház vezetősége felismerte, hogy vissza kell térni a reformátori teológia alapjaihoz. Ennek a korszaknak a jelenetős eseményei közé tartozik a kolozsvári teológia megalapítása, a belmisszió elindítása, a nőszövetségi, ifjúsági munka megszervezése.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A hallgatók a 20. századi Erdélyi Református Egyház történetének első felét ismerhetik meg. A kiemelt témák közé tartozik a kolozsvári teológia megalapítása, a belmisszió története és az egyház és állam kapcsolatának ismertetése. A kurzus nyomán a hallgató megérti a reformátori teológiához való visszatérés fontosságát, az újreformátori, igeteológia jellemzőit és történeti megvalósulását.

Általános kompetenciák

A hallgató képes lesz megérteni a 20. század első évtizedeinek jelentős egyházi megújulását illetve annak történeti és elméleti alapját. Ennek folytán helyén kezeli az egyház belső folyamatait, megérti a teológiai gondolkodás folytonosságát és képes lesz arra, hogy a mai sokszínű teológiai irányzatok között a reformátori teológiát kövesse.

Időbeosztás

Heti oktatási idő Előadás Szeminárium Gyakorlat
2 óra/hét 0 2 0
28 óra/szemeszter 0 28 0
Szorgalmi idő Óra/félév
Összesített idő 103
A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő 60
További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen 10
Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítése 5
Személyre szabott konzultáció 0
Szorgalmi idő összesen 75

Vizsgáztatás

Írásbeli vizsga

Bibliográfia

Könyv

Tanulmány folyóiratban

Tanulmány könyvben