Magyar Örökség Díj az erdélyi protestáns lelkészképzésnek

A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben folyó erdélyi református, evangélikus és unitárius lelkészképzés is Magyar Örökség Díjban részesült.


A díj átadására Kolozsváron, a Protestáns Teológia dísztermében került sor. Laudátor dr. Kozma Zsolt teológiai tanár volt. A díjat Adorjáni Zoltán, Benkőné Zonda Tímea és Rezi Elek teológiai tanárok vehették át dr. Hámori Józseftől, a bírálóbizottság elnökétől.

A kitüntető elismerésben részesültek még: Kiss András történelmi forrásfeltárása és értelmezése, Kilyén Ilka művésznő kulturális missziója, Korniss Péter fotográfus alkotóművészete, az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület, a Barabás Miklós Céh erdélyi magyar képzőművészetet felélesztő és megtartó szolgálata.

A Magyar Örökség Díjat a Magyarországért Alapítvány kuratóriuma hozta létre 1995-ben. A bizottság elnöke 2000-ig Mádl Ferenc, 2000-től pedig Hámori József lett. A Magyar Örökség díj gondozását 2003-tól a Magyar Örökség és Európa Egyesület vette át. A díj azon magyar intézményeknek, csoportoknak adható, akik tevékenységükkel hozzájárultak a magyar kultúra, gazdaság, sport, tudomány, azaz a magyar társadalom erkölcsi, szellemi felemeléséhez.