Kutatási módszertan

A tantárgy célkitűzése: a tudományos igényű munka (dolgozat, folyóiratcikk stb.) megfelelő szintű elkészítési módjainak elsajátítása, a kutatás szabályainak megismerése. Az elsajátított ismeretek azt a célt szolgálják, hogy a hallgatók képessé váljanak az általuk felvetett probléma tudományos igényű kutatására, illetve a megismert eredmények felvilágosító, és tudományos célú bemutatására.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A tudományosság követelményének megfelelő kutatási, anyagrendezési, fogalmazási, érvelési és szerkesztési ismeretek elsajátítása

Általános kompetenciák

A források és a kutatás egészéhez való tárgyilagos viszonyulás kialakítása A szubjektív és objektív nézőpontok tudatos megkülönböztetése, kritika és önkritika gyakorlása

Időbeosztás

Heti oktatási idő Előadás Szeminárium Gyakorlat
1 óra/hét 1 0 0
14 óra/szemeszter 14 0 0
Szorgalmi idő Óra/félév
Összesített idő 44
A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő 18
További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen 5
Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítése 5
Személyre szabott konzultáció 2
Szorgalmi idő összesen 30

Vizsgáztatás

A hallgatóknak folyamatosan igazolniauk kell felkészültségüket és a tananyag elsajátítását

Bibliográfia

Könyv