Hírek, közlemények, blogok

Akadémiai naptár

Könyvek

Gellérd Imre ∙ Kolozsvár 2020 ∙ 363 pp.

A Lélek és élet kötet címe a Jn 6,63-ra reflektál: "A Lélek az, aki életre kelt, a test nem használ semmit: azok a beszédek, amelyeket én mondtam nektek: Lélek és élet."

Andrei Pleșu ∙ Kolozsvár 2019 ∙ 338 pp.

Jézus beszéde nem üres utópia, hanem cselekvő erő. A tekintélyes kortárs gondolkodó ennek a felismerésnek a horizontján értelmezi az evangéliumi példázatokat – egyszerre szöveghű és eredeti módon.

Tanulmányok

Kató Szabolcs Ferencz ∙ Budapest 2020
In Bihari E.: Tavaszi Szél – Spring Wind 2019 (543-550)
Koppándi Botond Péter ∙ 2020
In: Keresztény Magvető 126 (216-220)
Kolumbán Vilmos József ∙ Kolozsvár 2020
In Kolumbán Vilmos József: Egyház, iskola, művelődés. Egyháztörténeti tanulmányok (144-161)
Kiss Jenő ∙ 2020
In: Igazság és élet 14 (615-624)
Kató Szabolcs Ferencz ∙ 2020
In: Igazság és élet 14 (369-380)
Visky Sándor Béla ∙ 2020
In: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Theologia Reformata Transylvanica 65 (114-139)

Prédikációk