Hírek, közlemények, blogok

Akadémiai naptár

Könyvek

Lovas Borbála ∙ Budapest 2022 ∙ 254 pp.

A kora újkori unitárius prédikációirodalom története Erdélyben és Magyarországon Kutatócsoport és a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 2021.

Oláh Zoltán ∙ 2022 ∙ 323 pp.

Ez a tanulmánykötet a 2019 decemberében megszervezett Septuaginta Hungarica II. konferencián elhangzott előadások szerkesztett változatát tartalmazza.

Tanulmányok

Papp György ∙ Szeged 2022
In: Die Galater und der Brief an die Galater (293-304)
Kállay Dezső ∙ Kolozsvár 2022
In: Praeceptor historiae ecclesiasticae. Tanulmányok Buzogány Dezső 65. születésnapjára 30. (302-319)
Visky Sándor Béla ∙ Kolozsvár 2022
In: Praeceptor historiae ecclesiasticae. Tanulmányok Buzogány Dezső 65. születésnapjára 30 (679-691)
Kató Szabolcs Ferencz ∙ 2022
In: Praeceptor historiae ecclesiasticae. Tanulmányok Buzogány Dezső 65. születésnapjára (2020-235)
Kovács Sándor ∙ 2022
In: Keresztény Magvető 128 (90-93)
Balogh Csaba ∙ Kolozsvár 2022
In: Praeceptor historiae ecclesiasticae. Tanulmányok Buzogány Dezső 65. születésnapjára (50-76)

Prédikációk