Egyházzenei műfajismeret és formatan II

Az Egyházzene II a protestáns himnolgógia fontosabb kérdéseivel foglalkozik. A hallgatók megismerkednek az egyházzene bibliai alapjaival, a reformátoroknak a gyülekezeti éneklésről és zenélésről vallott tanításával, az énekeskönyvek történetével, a jelentősebb énekszerzők életével és munkásságával. A harmónium órákon kapott útmutatás segítségével, a hallgató tudjon önállóan leolvasni harmóniumon/orgonán egy dallamot, tudjon eljátszani három- négyszólamú könnyebb korálokat.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A hallgatók megtanulnak tájékozódni a gyülekezeti énekek gazdag anyagában. A történeti és teológiai alapvetés segítségére van a hallgatóknak abban, hogy fel tudják mérni egy-egy ének stiláris, tartalmi, történeti és teológiai értékét. A harmónium órákon kapott útmutatás segítségével, a hallgató önállóan le tud majd olvasni harmóniumon/orgonán egy dallamot, el tud játszani egyszerűbb három-négyszólamú korálokat.

Általános kompetenciák

Az órák anyaga hozzájárul az általános műveltség bővítéséhez, az esztétikai érzék és a zenei ízlés fejlesztéséhez.

Időbeosztás

Heti oktatási idő Előadás Szeminárium Gyakorlat
2 óra/hét 0 2 0
28 óra/szemeszter 0 28 0
Szorgalmi idő Óra/félév
Összesített idő 62
A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő 14
További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen 0
Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítése 16
Személyre szabott konzultáció 4
Szorgalmi idő összesen 34

Vizsgáztatás

Minden hallgató elkészít egy-egy óra anyagához kapcsolódó rövid 15 perces ismertetőt, melyet a szaktanárnak az órát megelőző napon eljuttat, és az órán bemutat. Félév folyamán folyamatos ellenőrzés a kiadott irodalomból és az órai jegyzet anyagából. Harmónium gyakorlatból a hallgatók feljátszanak a félév folyamán 6 három vagy négyszólamú gyakorlatot a kiadott harmónium gyakorlatokat tartalmazó füzetből, vagy 4 korált a Korálkönyvből.

Bibliográfia

Könyv

Tanulmány folyóiratban