Bevezetés a lelkigondozásba

Összetett világunk sokféle feladat elé állítja gyülekezeteink tagjait. A gyülekezet, különösképpen a lelkipásztor törődése nagyban segíti őket, hogy megküzdhessenek ezekkel a feladatokkal.
A lelkipásztori szolgálatra készülő teológiai hallgatóknak ismerniük kell a lelkigondozás lényegét. Ezt szolgálják a bevezető előadások.
Bonyolult világunkban összetettebbé vált, válik az élet, különösen a belső megélés. Ezt csak a teológialag reflektált pszichológia segítségével érthetjük meg a pasztorálpszichológia közvetítésében. Ezt a megértést szolgálják azok az előadások, amelyek körülírják a lelkigondozás és a pszichológia viszonyát és leírják azokat a pszichológiai irányzatokat, amelyek relevánsak az egyén lelkigondozására nézve.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A teológiai hallgató el tudja helyezni lelkigondozást a (gyakorlati) teológiai diszciplínák között, valamint ismeri és érti e diszciplína teológiai alapjait. Ugyanakkor tisztában van a pojmenika és a pszichológia közötti viszonnyrendszerrel, ismeri azok lehetőségeit és határait. Ismeri a lelkigondozásra nézve releváns pszichológiai irányzatokat. Ez az ismeret lehetővé teszi, hogy szuverén módon használja azokat a lelkigondozás során.

Időbeosztás

Heti oktatási idő Előadás Szeminárium Gyakorlat
2 óra/hét 2 0 0
28 óra/szemeszter 28 0 0
Szorgalmi idő Óra/félév
Összesített idő 148
A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő 100
További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen 20
Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítése 0
Személyre szabott konzultáció 0
Szorgalmi idő összesen 120

Vizsgáztatás

Szóbeli

Bibliográfia

Könyv